» Как купить "Зарубіжна література: Підруч."
Зарубіжна література: Підруч.

Підручник «Зарубіжна література» 
повністю відповідає вимогам Державного 
стандарту освіти та чинній програмі 
для 12-річної школи. Підручник культуро-
логічно зорієнтований і навчає семи-
класників сприймати художню літературу 
як органічну складову широкого мистець-
кого контексту. У підручнику враховані 
затверджені Міністерством освіти і науки 
України «Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів».

» Как купить "Зарубіжна література: Підруч."