» Как купить "Зарубіжна література: Підруч. для 8 кл"
Зарубіжна література: Підруч. для 8 кл
Підручник повністю відповідає вимогам 
Державного стандарту освіти та чинній 
програмі для 12-річної школи.
Підручник культурологічно зорієнтований 
і навчає восьмикласників сприймати 
художню літературу як органічну складову 
широкого мистецького контексту. 
Він допоможе учням підготуватися 
до різних форм моніторингу (у т. ч. зовніш-
нього незалежного оцінювання) їхніх 
навчальних досягнень.
» Как купить "Зарубіжна література: Підруч. для 8 кл"