» Как купить "Ковбасенко Ю. І. Світова література: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів (рівень стандарту)."
Ковбасенко Ю. І. Світова література: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів (рівень стандарту).

Підручник повністю відповідає чинній програмі для 10 класів (рівень стандарту). У ньому розглянуто провідні тенденції розвитку літературного процесу ХІХ ст. (епохи реалізму та раннього модернізму), а також життєвий і творчий шлях та ідейно-художні особливості творів Стендаля, О. де Бальзака, Ф. Достоєвського, Л. Толстого, В. Вітмена, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо та О. Уайльда.

Підручник зорієнтований на роботу школярів під керівництвом учителя та самостійне опрацювання ними навчального матеріалу. Наявність обов’язкового та додаткового літературознавчого й культурологічного матеріалу допоможе учням ефективно підготуватися до різноманітних форм поточного та підсумкового моніторингу (у т. ч. ЗНО) навчальних досягнень не лише із світової та української літератур, а й також з історії та інших суміжних дисциплін.

» Как купить "Ковбасенко Ю. І. Світова література: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів (рівень стандарту)."